Meningen med AGRONOVA

Resurshushållning, mat och kultur tillhör varje civilisations angelägenheter. AGRONOVA är ett svenskt kunskapsföretag med mer än 30 års professionell erfarenehet inom dessa områden.

Vi är verksamma inom:

 • Produktion av eteriska oljor (smak- och doftämnen) från aromatiska växter,
 • Uteckling och försäljning av destillationstekniker med avancerad processtyrning,
 • Uthållig resursanvändning (mark/vatten/växt) internationellt och i Sverige,
 • Utbildnings- och konsultverksamhet,
 • AGRONOVA är dessutom verksam inom ljud- och musikproduktion, med support till ett välrenommerat internationellt proaudio företag.
 • Eteriska oljor och hydrolater

  Eteriska oljor och hydrolater

  Unika eteriska oljor/hydrolater från Nordisk miljö

 • Eteriska oljor och hydrolater

  Eteriska oljor och hydrolater

  Egen tillverkning från vildväxande och odlade växter

 • Destillationsutrustning

  Destillationsutrustning

  Egen konstruktion och tillverkning destillationsutrustning